Huurbescherming in Amsterdam

Woonruimte

Wie een huis, appartement of kamer huurt, geniet wettelijke huurbescherming. Dat houdt in dat er regels gelden ten aanzien van de huurprijs en de verhuurder de huurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Een huuropzegging dient schriftelijk plaats te vinden, en nadat de huurder de opzegging heeft ontvangen heeft deze 6 weken de tijd om op de opzegging te reageren. Reageert de huurder niet of stemt hij niet in met het einde van de huurovereenkomst, dan zal er tussenkomst van de kantonrechter nodig zijn om de huurovereenkomst te ontbinden.

Een huurcontract voor bepaalde tijd is naar het Nederlandse recht in slechts een zeer aantal gevallen mogelijk. Het kan dus zo zijn dat een huurcontract voor bepaalde tijd niet binnen het wettelijke systeem valt en de huurder ook dan huurbescherming geniet en de verhuurder dus niet zomaar de huur op kan zeggen.

Heeft u als huurder een dergelijk contract en wenst u langer in uw woning in Amsterdam of omgeving te blijven maar stemt de verhuurder hier niet mee in? Neem dan snel contact met ons op zodat wij voor u kunnen nagaan of het huurcontract aan de wettelijke eisen voldoet.

Wenst u als verhuurder een woning in Amsterdam of omgeving voor bepaalde tijd te verhuren? Laat uw contract dan vooraf door ons beoordelen om te kijken of het contract binnen het wettelijke systeem past en derhalve écht voor bepaalde tijd is.

Huurbescherming en bedrijfsruimtes

Onder deze categorie vallen de horeca- en winkelbedrijven, die net als ten aanzien van huurders van woonruimte bescherming genieten omdat huurders van bedrijfsruimten vaak zijn gebonden aan de plaats van het gehuurde, mede gezien de opgebouwde bekendheid van het winkelende of uitgaande publiek en de investeringen die in het gehuurde zijn gedaan.

In beginsel geniet een huurder van een horeca- of winkelruimte de eerste 10 jaar huurbescherming; twee keer een huurcontract van vijf jaar. De huurder kan na de eerste termijn van 5 jaar opzeggen, de verhuurder kan na deze termijn alleen in een beperkt aantal gevallen opzeggen; na tien jaar heeft de verhuurder meer mogelijkheden om de huurovereenkomst te doen eindigen. De opzegtermijn bedraagt minimaal één jaar.

Bent u huurder of verhuurder van een bedrijfsruimte in Amsterdam of omgeving en heeft u vragen over huurbescherming of huurprijzen? Neem dan gerust contact met ons op.

Overige bedrijfsruimte

Onder deze categorie (de zogeheten: “230a”) bedrijfsruimte vallen bijvoorbeeld kantoren en fabrieken, die veel minder huurbescherming genieten dan de bedrijfsruimten zoals hiervoor omschreven. De huurder van deze overige bedrijfsruimte geniet geen huurbescherming; hij heeft geen recht op huurverlenging. Slechts een beperkt uitstel van het ontruimen van het gehuurde, ontruimingsbescherming, is mogelijk.

Bent u huurder of verhuurder van een bedrijfsruime zoals bijvoorbeeld een kantoorpand in Amsterdam of omgeving en heeft u vragen over huurbescherming of huurprijzen? Neem dan gerust contact met ons op.